categories

Empowerment en re-integratie

Wij bieden een integraal traject van hulp en begeleiding bij  terugkeer naar de arbeidsmarkt of participatie. Dit traject bestaat uit twee etappes: empowerment en re-integratie.

 

 

  • Empowerment is een trainingstraject dat cliënten helpt om weer stevig in zijn of haar schoenen te staan. Met behulp van coachinggesprekken en werkvormen, werken we aan bewustwording, persoonlijke kracht en het realiseren van persoonlijke doelen. Veel aandacht gaat uit naar het leren ombuigen van belemmerende overtuigingen (“ik ben minder waard dan anderen”, “ik kan niks”).


  • Re-integratie is de voorbereiding op arbeidsparticipatie. Oriëntatie op werk, stage of vrijwilligerswerk. Motivatie, beroepskeuze en sollicitatietrainingen. Wij zijn ervan overtuigd dat zonder empowerment, het re-integratieproces minder kans van slagen heeft.

 


Voordelen van ons traject