categories

Het gezicht van GroeneHartslag: Jaap de Vries

 

Achtergrond

Geboren in een woonark midden in het Groene Hart, raakte ik al vroeg vertrouwd met de elementen. Wind, aarde, water, lucht, licht, vuur en temperatuur. Het weidse boerenland en de nabijheid van de Noordzee brachten me vrijheid, ontwikkeling, rust en ruimte.

 

Ondanks alle gezonde aspecten van het leven dichtbij de natuur, heb ik niet kunnen voorkomen dat ik te maken kreeg met langdurige chronische pijnen. Ik wist niet waar de oorzaak lag, en de typische ronde langs diverse hulpverleners en gezondheidsinstanties bood geen oplossing. In feite leerden zij mij om te gaan met de klacht. Terwijl het probleem zelf aanwezig bleef.

 

Parallel aan dit proces kwam ik op middelbare leeftijd onbewust in werk- en privésituaties terecht die heel vertrouwd voelde, maar toch fout waren!
Met de wetenschap van nu hoorde de chronische pijnen en onbewuste aantrekkingskracht bij dezelfde onderliggende problematiek. Alleen, het uitte zich  in verschillende symptomen!

 

Persoonlijke groei

Deze omstandigheden gaven me een essentiëel inzicht. Namelijk: de oplossingen waar ik met de  hulpverleners aan werkte, waren gericht op mijn gedrag en konden alleen standhouden als de condities optimaal waren.

De niet-optimale situatie waar ik in verkeerde, deed mijn oude gedragspatronen weer terugkeren. Er was dus niets veranderd!

Deze hobbels in het leven hebben ertoe geleid dat ik een andere richting heb gekozen. In mijn zoektocht naar een duurzaam herstel kwam ik terecht bij een écht deskundige hulpverlener. Via de Analytische (diepte-) psychotherapie heb ik de dynamiek van mijn levensverhaal leren doorgronden. Angst en pijn uit mijn eigen kindertijd heb ik herkend en erkend. Ik heb ervoor gekozen dit bewust actief te herbeleven en verwerken.

 

Het resultaat: ik kon het leven zonder ongemakken weer omhelzen. Ik vond de rust en kwam weer bij mezelf. Opvallend is dat er toen veel ruimte is vrijgekomen voor verdere keuzevrijheid, de ontwikkeling van mijn creativiteit en talenten.

Ervaring en deskundigheid

 

De persoonlijke groei die ik heb doorgemaakt bracht me een grote dankbaarheid en inspiratie.  Dit heeft me doen besluiten om de vierjarige post-HBO opleiding tot Analytisch therapeut te volgen.

Behalve theoretische kennis heb ik dus ook ervaringskennis in veranderingsprocessen.


Mijn deskundigheid bij de individuele- en teamcoachingprogramma's zijn gebaseerd op Analytische coaching en -therapie vanuit de dieptepsychologie. Vaak werk ik vanuit een Jungiaanse analytische benaderingswijze. Deze werkwijze biedt zowel een theoretisch als praktische ondergrond.Mede door mijn persoonlijke leerproces hecht ik veel belang aan zijn wie je werkelijk bent. Hierbij heb ik het vermogen ontwikkeld om veel aspecten van het menselijk bestaan te herkennen als medemens. Ik zie het therapeutisch proces als een wisselwerking tussen twee levende wezens die beiden zoekend zijn naar antwoorden op levensvragen en over “het mens zijn”.

Met mijn persoonlijke ervaringen, trotse vader van twee volwassen kinderen, humanistische visie en gedegen beroepskennis beschik ik over de handvatten die nodig zijn voor een goede begeleiding.

 

Lees meer over mijn studie en accreditatie

 

  • Organisator

Ik help u graag bij het organiseren van inspirerende activiteiten in de buitenlucht

 

 

  • Coach

Ik begeleid graag teams bij veranderingsprocessen

 

 

  • Therapeut

Ik begeleid graag mensen met (zelf)inzicht bij levensvraagstukken

 

 

  • Denktank

Ik ben inzetbaar als denktank voor creativiteit en visievorming

 

 

  • Samenwerking

Ik werk intensief samen met zelfstandige professionals die mij aanvullen en inspireren. In co-creatie kunnen we meer bereiken om samen tot nieuwe effectieve en efficiënte werkwijzen te komen. Lees meer over mijn collega's.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • DSM-IV

Ik heb kennis van psychopathologie en bekend met DSM-IV. Ik ben mij bewust van mijn kennis en grenzen. Ik weet wanneer door te verwijzen naar de GGZ-instellingen.