categories

Opbrengst van coaching individu voor het Bedrijf-Organisatie

Ervaring van directeur en leidinggevende

Ik ben  erg content over de begeleiding van GroeneVersterking. Enkele van mijn medewerkers hadden een hoog ziekteverzuim, daarnaast was er ook wantrouwen tussen medewerkers onderling.

Door interventie van GroeneVersterking zijn medewerkers weer fysiek en mentaal vitaal aan het werk. Hieronder mijn ervaring:

  • Er is minder ziekteverzuim en verloop
  • De betrokkenheid van mijn medewerkers nam toe
  • Doordat het onderlinge vertrouwen tussen mijn medewerkers groeide, merkte ik winst op voor de effectiviteit van de organisatie
  • Onze medewerker(s) hebben een beter contact met onze klanten en leveranciers. Hun inlevings- en oplossend vermogen is vergroot. Ethiek en respect viert hoogtij!

UIteindelijk heb ik ook als directeur en leidinggevende een individueel coachingsprogramma bij GroeneVersterking gevolgd.

  • Ik heb inzicht in de drijfveren, motieven en patronen van mezelf en anderen. Dat helpt mij in het motiveren van mijn medewerkers.
  • Door mijn toegenomen zelfkennis weet ik het toekomstbeeld en de bedrijfsdoelstelling helder over te brengen. Dat biedt duidelijkheid voor mijn medewerkers.
  • Ik merk dat ik met mijn toegenomen zelfkennis beter contact heb met mijn medewerkers. Wij zijn elkaar op een veel dieper niveau gaan kennen. Er is meer vertrouwen ontstaan. Van hieruit kon innovatie en groei ontstaan.