categories

Wat doet GroeneVersterking?

Wij versterken de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van menselijk kapitaal.

Er wordt veel van werkgevers verwacht. Naast bedrijfseconomische verantwoordelijkheid bent u ook verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Gezond en vitaal personeel heeft een positief effect op het rendement van de organisatie.  Maar, ook op het werkplezier en de betrokkenheid van de werknemer.

 

Het is een vicieuze cirkel: “bedrijven groeien als werknemers groeien. En werknemers groeien als bedrijven groeien”.

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

GroeneVersterking staat voor een gezondheidsbeleid dat de gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen een organisatie bevat. De werkgever is de spil en heeft een voorbeeldrol als het gaat om duurzame inzetbaarheid. De werknemer is (mede) verantwoordelijk voor zijn of haar eigen vitaliteit. Mentale en fysieke gezondheid is voor GroeneVersterking dan ook het thema van duurzame inzetbaarheid.

 

Integraal programma

Versterking van de fysieke en geestelijke gezondheid is het algemene doel van ons programma. Blijvende versterking is alleen mogelijk via een integrale aanpak. De individuele- of groeps programma's omvatten onder andere: individuele analytische coaching en sporten of bewegen in de natuur.

 

We nemen ‘versterking’ dus heel letterlijk. ‘Groene’ trouwens ook, want het programma  vindt gedeeltelijk plaats in de natuur. Daarnaast is ook mogelijk om een dag of dagdeel therapeutische arbeid in de natuur toe te voegen.

Zowel bij sport, beweging, meditatie en reflectie biedt de natuur weldadige ondersteuning.

Stressvermindering, rust in je hoofd en een positieve levensinstelling zijn de vaakst genoemde positieve effecten die men in een natuurlijke omgeving ervaart.

 

Jongeren en samenwerking met uw gemeente of het UWV

Onze ambitie is het realiseren van een krachtige samenleving waarin jongeren zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. GroeneVersterking wil daarom graag uw partner zijn bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.

 

Empowermenttraining in kleine groepen

Voor jongeren bieden wij praktische voorbereiding op arbeidsparticipatie, voedings- en bewegingsleer. Sport, beweging, meditatie en reflectie in de natuur bieden een weldadige ondersteuning.

Bovenstaand programma, aangepast aan verschillende doelgroepen, werd met bewezen succes uitgevoerd bij gemeentes in Zuid- en Noord-Holland. Daarnaast bieden wij ook toepasbare kennis, adviezen en trainingen.


Voor meer informatie, neem contact met ons op.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GroeneVersterking

is onderdeel van

GroeneHartslag

 

 

 

 

 

 

 

Onze waarden

Onze klanten en medewerkers zijn op de lange termijn de belangrijkste factor binnen de bedrijfsvoering. Daartoe heeft GroeneHartslag zeven kernwaarden opgesteld.

 

  • Vertrouwen
  • Waarde toevoegen en onze kennis delen
  • Deskundigheid en pragmatisme in onze benadering
  • Betrouwbaarheid en professionaliteit
  • Continue ontplooiing door te leren en te vernieuwen
  • Jezelf kunnen zijn en blijven
  • Ondernemerschap en dynamische groei in de organisatie

Lees meer over GroeneHartslag