categories

Terugval preventie

Een veranderingsproces verloopt volgens verschillende fasen. Erkenning, herkenning en motivatie opbouwen is een eerste aspect van veranderen. Voordat iemand een beslissing neemt tot verandering is er vaak een lange weg afgelegd. Daarna wordt de verandering op een actieve wijze nagestreefd door bijvoorbeeld gecoached te worden of therapie te volgen.

Stopt een veranderingsproces wanneer wij (en andere hulpverleningsorganisaties) en onze cliënten de doelstellingen bereikt hebben?

Blijkbaar niet want de ervaring leert dat mensen kunnen terugvallen. Wetenschappelijkonderzoek bevestigt dat. Het nieuwe gedrag dooft uit en het oude gedrag steekt opnieuw het hoofd op. De meeste hulpverleners steken heel veel tijd en energie om met hun cliënten tot verandering te komen. Maar ze helpen hun cliënten te weinig om deze resultaten te behouden. Hierdoor dooft het nieuwe gedrag uit. Dit kan in elk leerproces gebeuren.