categories

Onze werkwijze

 

Onze integrale traject bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Individuele coachingsgesprekken
  • Empowermenttraining, eventueel aangevuld met creatieve en actieve werkvormen
  • Begeleiding in de aanloop naar een baan, stage of studie

De cliënt staat hierbij centraal. Hij of zij gaat zelf persoonlijke doelen stellen en maakt een persoonlijk plan van aanpak. Wat men leert, noemen wij Systematisch Rehabiliteitsgericht Handelen.

 


Systematisch Rehabiliteitsgericht Handelen

  • Presentiegericht

Ik ben aanwezig, kom op tijd en heb een constructieve bijdrage in de groep en heb doelen voor mijn eigen leerproces.

  • Herstelgericht

Waar zitten mijn belemmeringen waaruit zijn deze ontstaan? Wat is mijn levensgeschiedenis en heb ik invloed op mijn eigen herstelproces? Hoe pak ik dat aan? Wat zijn hulpbronnen voor mij, hoe kan ik van destructief naar productief gedrag komen?

  • Krachtgericht

Wat is mijn persoonlijke kracht? Waar liggen mijn kwaliteiten/waarden/vaardigheden? En hoe kan ik die kracht vermeerderen en inzetten? Vertrouwen krijgen in die kracht en leren van de groep.


Onze coachingsvisie

 

Onze coaching is gebaseerd op de ideeën van de Zwitserse psycholoog Carl G. Jung.

 

Volgens Carl Jung, de grondlegger van de analytische (diepte) psychologie, heeft ieder mens een aangeboren drang zich persoonlijk te ontwikkelen

 

Coaching is gewenst:

  • om gevoelens te leren integreren
  • om tegenstrijdige gevoelens te leren hanteren

Analytische therapie

De analytische therapie gaat ervan uit dat wij mensen voor het grootste deel niet bewust handelen en voelen. Het onbewuste is de aansturing van ruim 90% van ons gedrag. Dit wordt algemeen aangenomen.

Daarom werken de coach - therapeut en de cliënt in de analytische therapie met het onbewuste in een creatief en betekenisgevend proces.

 

Resultaat van de zoektocht is de ontdekking en wording van wie de mens in wezen is: een totaal mens met ongekende mogelijkheden, die deel is van het geheel, natuur en cultuur, en daar ook mee samenvalt.

model bewustzijn jung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Wie zijn eigen schaduw niet erkent,

krijgt hem telkens

onverwacht weer op bezoek"

 

 

C.G. Jung