categories

Resultaten

 

Het Empowerment traject ondersteunt constante innerlijke groei. Dat betekent: voortdurend werken aan je eigen ontwikkeling, tevreden worden met jezelf.

 

Het maakt je ook bewust van eigen gedachten, gevoelens en lichaam. In het besef dat je je eigen ervaringen ook zelf creëert. Niet geloven in toeval of afhankelijkheid, jij creëert je eigen levensweg. Je richt je op mogelijkheden, niet op moeilijkheden.

 

Samengevat, de cliënt maakt een proces van zelfontwikkeling door, ervaart meer levenskwaliteit en zingeving. Als gevolg hiervan ervaart de cliënt:

 • inzicht in zijn of haar kwaliteiten
 • toegenomen zelfwaarde
 • toegenomen autonomie en zelfredzaamheid
 • een groter acceptatievermogen
 • inlevingsvermogen

 

En is hij of zij in staat om:

 • constructieve keuzes te maken
 • een plek in durven nemen
 • eigen verantwoordelijkheid te nemen
 • scheppend te denken
 • het gerealiseerde netwerk verder uit te bouwen
 • een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren

 

Deze resultaten hebben ook hun effect buiten het individu:

 • Veiligheid in gezinnen
 • Veiligheid in de wijk

 

Na het doorlopen van het re-integratietraject, komt de cliënt tot een primair resultaat.

 • Betaald werk
 • Vrijwilligerswerk
 • Stageplaats
 • Scholing of studie
 • Traumatherapie

Cases

 

Binnenkort verschijnen hier voorbeelden van resultaten die in de afgelopen periode zijn behaald met verschillende doelgroepen.