categories

Voor wie is GroeneVersterking

 

GroeneVersterking is er voor u, als u langdurig (al langer dan twee - drie maanden) kampt met klachten. Als u overal al geweest bent. En als het maar niet beter wordt – ondanks de zorg van uw huisarts, fysiotherapeut of psycholoog.

 

Symptomen

  • Depressiviteit
  • Burn-out
  • Bore-out
  • Stress,
  • Fibromyalgie
  • Vermoeidheidsklachten
  • (On)begrepen gezondheidsklachten (SOLK)

 

Wij kijken verder dan uw lijf alleen!

Onze benadering is vanuit een holistisch principe. Een holistische benadering wil zeggen dat lichaam en geest als ook de samenhang met uw leefomgeving als één geheel wordt gezien en als zodanig wordt behandeld.

 

Invalshoek: Jungiaanse psychologie.

Hierbij zijn vertrouwen, authenticiteit en bewustwording (van denkpatronen, voelen, zienswijzen en ingesleten gewoontes) de belangrijkste pijlers. Alleen deze benaderingswijze zorgt voor duurzame verandering en inzetbaarheid!

 

Meer weten over de verschillende herstelprogramma's. Lees verder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je jezelf leert kennen

en je grenzen,

blijf je creatief en gezond,

ook in een omgeving die

je onder druk zet.