categories

De basis

Uiteraard draait het in beginsel om de basistraining of begeleidingsmethode "Empowerment".
Het begrip empowerment kent vele verschillende toepassingen. Onze leidraad is sinds 1981 ontwikkeld en in 1989 beschreven door David Gershon en Gail Straub, de internationaal gerenommeerde trainers en consultants van het Empowerment Institute in de VS.


De letterlijke vertaling van empowerment is : bekrachtiging, machtiging of in staat stellen. Wij zien het als “vanuit je eigen kracht gaan leven”. Zo gaan leven biedt ontwikkeling van innerlijk leiderschap, vanuit eigen kracht en diepe wensen. Zo groeit ‘meesterschap’ en zelfsturing, in het leven en in het werk.

Inzet van actieve en creatieve werkvormen

Wij bieden drie effectieve coachingsvormen: verbeelding, natuur en actief.

Hieronder staan ze kort beschreven.

 

Coachingswerkvorm Verbeelding/Imaginatie

Ieder mens heeft de mogelijkheid om zich dingen voor de geest te halen: de taal van de psyche bestaat voor een groot deel uit beelden. Beelden en symbolen in onze omgeving zijn bovendien van invloed op ons denken, handelen en ervaren.

 

Het hanteren van (zelfgecreëerde) beelden zorgt ervoor dat we het rationele denken kunnen loslaten. Door verbeeldingskracht worden de veerkracht en het probleemoplossend vermogen van mensen geactiveerd. Dit is een uitstekend aangrijpingspunt bij individuele- en teamveranderingsprocessen.

Hieronder staan diverse werkvormen beschreven:

 

Visuals

Deze werkvorm draagt bij aan bewustwording door de “beeldende” werking. Lees verder

 

De kracht van de tekening

Door teamleden een tekenopdracht te laten uitvoeren ontstaat een helder inzicht over hoe het team functioneert en hoe de onderlinge communicatie en samenwerking plaatsvindt. Lees verder

 

Intrigerende kunst

Op een creatieve manier wordt de interne communicatie op de werkvloer nieuw leven in geblazen. Lees verder

 

Mood- of Visionboard

Individueel of samen met teamleden creëer je een visuele representatie in de context van de opdracht. Beleef dat deze visuele communicatie vele malen effectiever is dan mondelinge communicatie. Lees verder

 

Mindfulness

Is een vorm van meditatie waarin men zich op een niet-reactieve manier bewust is van de fysieke en geestelijke sensaties en situaties van het moment.  Lees verder

 

Visualiseren

De kracht van visualisatie dringt steeds verder door in o.a. de sportpsychologie, medische wetenschap, en het zakenleven. Lees verder


Coachingswerkvorm Natuur

Buiten zijn, in de natuur, brengt mensen in beweging. Zowel fysiek als mentaal. Het bevordert de ontspanning, waardoor mensen meer open komen te staan voor reflectie en voor sociaal contact. Dit wordt oa. ook gesteld in onderzoek van RMNO, Gezondheidsraad).

Vanuit je buik

We "zitten" in ons dagelijks leven eigenlijk te veel in ons hoofd. In onze linkerhersenhelft om precies te zijn. Door onze zintuigen te laten prikkelen in de natuur, ontwaakt onze rechterhersenhelft. Dat is waar emotie en gevoel te vinden zijn. Zo brengen we onze twee hersenhelften met elkaar in verbinding. Lees verder

Hieronder staan diverse werkvormen beschreven:


De natuur als organisatie

In de natuur heeft alles een eigen plek, een eigen taak en alles is onderling in verbinding. Deze natuurlijke orde, evenals de seizoenen en de groeiprocessen zijn als een spiegel voor ons mensen. Lees verder

 

Teamwandeling

Samen wandelen bevordert de geestelijke ontspanning. Mensen staan als snel meer open voor reflectie en voor sociaal contact. Onderweg komt de groep verschillende opdrachten tegen: variërend van zoekopdrachten met GPS, reuzenbreinbrekers tot het gezamenlijk creëeren van een kunstwerk. Lees verder

 

Stiltewandeling

Onze aandacht richten we op wat we in het plassengebied of de polder zien, horen, ruiken en voelen. Ervaar dat samen stil zijn anders is dan in je eentje stil zijn. Stilte verbindt. Lees verder

 

 

Coachingswerkvorm Actief

Samenwerkingsopdrachten

Het team gaat aan de slag met verschillende outdoor- en doe-activiteiten. Dit zijn leuke samenwerkingsopdrachten waarmee het gedrag van alle teamleden zichtbaar, hoorbaar, voelbaar en merkbaar wordt. We voeren deze zoveel mogelijk buiten uit, in de vrije natuur. Lees verder

 

Joggen en hardlopen

Joggen, hardlopen en praten. Genieten van de omgeving en buitenlucht. Met een coach aan de slag met je fysieke en mentale conditie. Helemaal TOP! Lees verder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ervaringen van een deelnemer:

'Deze training heeft mijn leven veranderd. Het gaat over vragen die ik mezelf nooit eerder had gesteld en over concepten en ideeen  waar ik nooit over nagedacht had......'