categories

Jongeren in transitie, volwassenen in wording

Door middel van sport, spel, mentale coaching en arbeidsmatig bezig zijn begeleidt GroeneVersterking jongeren om bij hun persoonlijke doelen en terugkeer naar school, participatie of het hebben van werk(en) te komen.

 

De omstandigheden (ziekte, verlies, reorganisatie, onbalans in het gezin van opgroeien, privéomstandigheden) zorgen meestal al voor een moeilijke periode waarbij niet zelden het zelfbeeld verstoord raakt of andere psychische symptomen optreden. Hij of zij betwijfelt of de verworven kennis en vaardigheden in het huidige school-, en arbeidsklimaat nog wel voldoen. Juist nu de participatiesamenleving haar intrede doet, wordt er dan ook van deze groep verwacht dat zij terugkeert naar participatie.

 

Empowerment en re-integratie

Wij bieden een integraal traject van hulp en begeleiding bij  terugkeer naar de arbeidsmarkt of participatie. Dit traject bestaat uit twee etappes: empowerment en re-integratie.

 

  • Empowerment is een trainingstraject dat cliënten helpt om weer stevig in zijn of haar schoenen te staan. Met behulp van coachinggesprekken en werkvormen, werken we aan bewustwording, persoonlijke kracht en het realiseren van persoonlijke doelen. Veel aandacht gaat uit naar het leren ombuigen van belemmerende overtuigingen (“ik ben minder waard dan anderen”, “ik kan niks”).
  • Re-integratie is de voorbereiding op arbeidsparticipatie. Oriëntatie op werk, stage of vrijwilligerswerk. Motivatie, beroepskeuze en sollicitatietrainingen. Wij zijn ervan overtuigd dat zonder empowerment, het re-integratieproces minder kans van slagen heeft.

Voordelen van ons traject

 

Zeer persoonlijke begeleiding

In individuele coachinggesprekken leer je veel bij over jezelf. Er gaat veel aandacht naar beleven, ervaren, voelen en emotie.

 

Empowerment is meer dan alleen praktische begeleiding

Waar andere coaches zich richten op praktische en cognitieve begeleiding (beroepskeuze, motivatie en sollicitatietraining) gaan wij dieper. Je doet zelfonderzoek, wint aan zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Hier heb je voor de rest van je leven iets aan.

 

Weg met belemmerende overtuigingen

Zo word jouw denken en doen niet meer bepaald door negatieve gedachten of door ‘wat de buitenwereld ervan denkt’. Je ontwikkelt een heldere, realistische kijk op jezelf en de wereld.

 

Steun van de groep

Onze empowermenttrainingen zijn groepstrainingen. Hier ontdek je dat je niet de enige bent, en dat je er niet alleen voor staat. Contact met de anderen en het delen van ervaringen maakt jullie allen alleen maar sterker.

 

Multidisciplinair

Om je op elk mogelijk gebied te kunnen ondersteunen, werken we samen met arbeidsdeskundigen, schuldhulpverleners, fysiotherapeuten, voedingsdeskundigen en juridische dienstverleners.