categories

Voor wie?

 

GroeneVersterking biedt begeleiding voor jongens ( 14 - 26 jaar) die voor langere tijd niet actief zijn op school, die nog nooit hebben gewerkt  of die vaak uitvallen of zich niet kunnen handhaven op de arbeidsmarkt.

Het maakt niet uit wat hieraan ten grondslag ligt:  lusteloosheid, geen structuur, gebeurtenissen in de privésfeer, etc.

 

Doelgroepen

We werken met een grote diversiteit aan doelgroepen, waaronder bijvoorbeeld:

 • Vroegtijdig schoolverlaters
 • Jongens met financiële problemen
 • Langdurig zonder werk
 • Afgekickt en hersteld, nu resocialisatie
 • Slachtoffers van fysiek, geestelijk, emotioneel of seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Jongens die een revalidatietraject volgen of kampen met (chronische) gezondheidsproblemen

 

Veel geziene kenmerken of symptomen:

 • Psychisch onevenwicht: depressiviteit of psycho-somatische ziekte
 • Beschadigd zelfbeeld en zelfvertrouwen. Angst en wantrouwen.
 • Probleemdenkers: negatieve overtuigingen
 • Geïsoleerd: geen drang om te participeren
 • Ontworteld: geen richting, structuur en doel
 • Onbalans in verantwoordelijkheid nemen
 • Geen plek kunnen innemen

 

Onze trainingen leren de jongen om door zijn of haar belemmeringen heen te kijken en zo weer zicht te krijgen op zichzelf. De belemmeringen en negatieve overtuigingen gaat hij leren ombuigen, opdat hij zijn eigen kracht terugvindt. Alleen op eigen kracht kun je pas echt in beweging komen. Zelfbewust en sterk gaat hij stappen zetten in de juiste richting.